AIT RANK

Visvesvaraya Technological University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
aditya bhat 109 112 438 256.50
2
Cyborg 45 45 115 135.10
3
Zead 10 10 18 27.93
4
Shahbaz09 3 6 13 10.72
5 Srinivas V 1 2 3 10.30
6 vatsa287 0 2 3 4.00
1 of 1