AKTU RANK

Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
retsmahekaj 330 333 606 1,212.35
2
ABHIJEET0 46 60 145 101.25
3
akgupta1 24 25 66 89.89
4
psrivastava0 27 29 89 75.65
5
ssagrahari 13 14 23 37.53
6
lpvishwakarma 7 8 18 21.87
7
SaraswatAnushka 4 4 11 19.33
8
knightminder 2 3 17 16.32
9
sraghuvanshi 5 7 12 15.23
10
RadhikaSaini 4 6 32 14.23
11
nksingh1 2 3 5 14.21
12 byadav 2 2 8 14.11
13
msaha5 4 5 18 12.12
14
usrivastava0 1 1 1 10.20
15
gdwivedi 1 2 3 9.20
16
vishalgupta 1 1 4 9.20
17
nsky80 1 1 1 8.20
18
JeanClaudio 0 1 1 6.00
19 SANSKARSHARMA 0 4 9 6.00
20
ro1001 0 1 1 5.00
21
npal11 0 1 8 5.00
22
rsingh20 0 1 1 5.00
23
gkumar15 0 1 4 5.00
24
abhadauriya 0 1 1 4.00
25
pky007 0 1 3 4.00
26
jsingh6 0 1 1 4.00
1 of 1