CCN RANK

CCN University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Mahfiz14 222 226 563 680.86
2
ihossain73 176 177 475 547.81
3
Madhab 158 160 432 508.91
4
mnhbhuiyan 175 178 364 480.02
5
nhossain67 158 158 196 420.09
6
srahman238 120 122 336 307.68
7
sakibarifin 90 92 389 305.95
8
Mahir.Tajuar.Akash 76 89 502 297.09
9
mahmudulevan 100 101 189 285.20
10
takter41 105 106 251 278.42
11
schowdhury79 97 103 297 269.71
12
Habib100 68 69 149 189.24
13
SanjariFahima 70 71 135 183.78
14
badhon_chy 57 58 144 182.12
15
mreadwan 58 58 140 155.93
16
hossainraihan02 51 53 107 135.41
17
MdRajib 41 46 103 131.89
18
jislam31 49 54 84 118.54
19
nusratsharmin390 35 35 69 111.05
20
TanimHasan 35 35 63 110.03
21
Soaib_Ahmeed 32 32 58 107.36
22
mnandi 39 41 116 106.93
23
e01878 40 40 44 102.83
24
SumaiyaTabassum 33 33 333 102.46
25
abir.ahmed 31 31 117 98.86
26
EmranulIslam 30 30 53 96.95
27
hafsaislam033 40 40 50 96.39
28
bayajidalam2001 30 32 46 89.20
29
rcoder2 31 32 78 87.87
30
Mridul_Chandra_Das_54 30 30 131 87.18
31 amim12 33 37 103 81.75
32
SH_saim 29 29 54 79.51
33
Amir_Hamza 30 31 90 76.24
34
kazimdsazzadhasan 23 23 80 58.83
35
MDKamrulHasan 19 20 58 53.84
36
JahidulIslamMeraz 17 20 44 49.84
37
Shanto12 19 20 35 47.32
38
tahammad3 18 18 24 44.47
1 of 2