DIU RANK

Daffodil International University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
rabbi_cse 918 1,016 2,401 5,645.36
2
DrDisagree 571 571 1,175 3,044.12
3
nahmed30 579 598 1,007 2,725.63
4
tahamed8 546 580 774 2,267.95
5
Aj_amr_mon_vlo_nei 380 407 503 1,962.03
6
hraarphin 388 395 799 1,632.92
7
newaz10 296 296 707 1,561.29
8
jhhemal 327 365 727 1,461.74
9
rony_0017 284 289 815 1,428.37
10
jahidhasanimon 376 381 715 1,419.43
11
ArfanArif 388 395 1,196 1,409.89
12
fbatch-45 428 443 502 1,322.78
13
farhanlabib 267 271 673 1,287.29
14
tanimahossain 346 348 477 1,273.14
15
SMZain 238 238 653 1,259.88
16
aamamun11 343 349 700 1,248.54
17
skhan2 328 329 531 1,247.87
18
KHALED_H_ALIF 250 256 1,062 1,245.19
19
nhasan77 303 309 883 1,204.65
20
SakibShahariar 360 378 706 1,192.66
21
Lord-AK 239 246 905 1,186.24
22
Sourav14220 216 216 838 1,138.10
23
joy124 254 264 861 1,133.98
24
nadimnesar 254 258 934 1,110.03
25
MDNAZMULISLAM 196 212 943 1,101.54
26
Fellow_junior 299 313 709 1,048.70
27
Md.RahmatUllahMaruf 293 295 513 1,021.29
28
KaziShamimShaharearIslam 378 400 640 999.24
29
FMTanmoy 274 287 620 991.25
30
nabid.akash 219 219 668 979.48
31
nazmul_anik 232 250 961 963.31
32
MdAlbinHossain 315 319 525 956.94
33
Jhalak 278 280 748 948.94
34
ANVE12.15 274 296 531 938.79
35
mihkhan 302 307 554 937.06
36
aal-munzir 253 254 387 932.23
37
AK_74u 295 302 624 925.72
38
zhossain6 265 271 530 913.77
1 of 224