DIU RANK

Daffodil International University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
rabbi_cse 918 1,016 2,401 5,645.36
2
MahmudulHasan2 571 571 1,175 3,096.05
3
nahmed30 579 598 1,007 2,725.63
4
tahamed8 546 580 774 2,267.95
5
Aj_amr_mon_vlo_nei 380 407 503 1,964.11
6
hraarphin 388 395 799 1,632.92
7
newaz10 296 296 711 1,561.29
8
jhhemal 327 365 727 1,461.74
9
ArfanArif 388 394 1,186 1,415.53
10
jhimon 373 379 706 1,404.63
11
fbatch-45 428 443 502 1,322.78
12
farhanlabib 267 271 673 1,287.29
13
thossain37 346 348 477 1,273.14
14
aamamun11 343 349 700 1,248.54
15
skhan2 328 329 531 1,247.87
16
ZainAshrafi 232 232 618 1,219.99
17
nhasan77 303 309 883 1,204.65
18
SakibShahariar 360 378 706 1,192.66
19
joy124 254 264 861 1,133.98
20
sourav14220 214 214 812 1,129.94
21
nadimnesar 254 258 928 1,110.03
22
MDNAZMULISLAM 196 212 944 1,101.54
23
Fellow_junior 299 313 709 1,048.70
24
Md.RahmatUllahMaruf 293 295 508 1,030.71
25
KaziShamimShaharearIslam 378 400 640 999.24
26
FMTanmoy 274 287 620 991.25
27
nabid.akash 219 219 668 979.48
28
Albin1 315 319 525 956.94
29
ANVE12.15 274 296 531 938.79
30
aal-munzir 253 254 387 932.23
31
mihkhan 298 303 548 929.37
32
risrijon 295 301 620 925.72
33
zhossain6 265 271 530 913.77
34
msinasim 262 284 1,248 905.66
35
isheiblu 281 286 509 904.16
36
mislam295 216 220 406 902.71
37
KHALED_H_ALIF 223 227 739 885.60
38
sahamed29 250 252 503 877.27
1 of 202