ETAPA RANK

Colégio ETAPA

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Pedro 212 212 496 640.56
2
kto 169 171 326 526.72
3
Gabriel Kenzo 103 111 409 383.77
4
Matheus Takayasu 79 85 169 277.75
5
Thiago Varga 97 102 199 269.89
6
Gabriel Pereira de Carvalho 30 44 115 240.68
7
Gabriel 83 86 210 225.56
8
Hetnassu 52 60 196 171.33
9
Gabriel Silva Simões 7 8 29 131.23
10
Enzo Kruschewsky Filipini 47 55 99 113.17
11
Piethro Cesar 39 41 85 113.06
12
Luana 41 43 92 107.05
13
Breno 40 46 167 105.47
14
Gustavo Filippi 36 42 120 94.69
15
Guilherme Senday 31 32 99 78.33
16
Viviane 18 20 37 56.18
17
Laura Felix 12 13 35 32.99
18
Tiago Kawase 11 11 14 30.76
19
lele 7 8 10 20.27
20
L33T_só python_GUSTAVO DEVE 10 REAIS 2 3 9 12.61
21
lendasgamer1 1 2 2 5.40
1 of 1