FIPMOC RANK

Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
VitorMachado 493 495 1,246 2,721.45
2
mribeiro1 122 127 232 404.99
3
egdsjunior 87 91 265 306.66
4
jsouza8 40 40 63 96.70
5
Poirot42 25 28 63 69.25
6
lazzomello 18 20 61 53.65
7
gladysonss 18 18 35 49.79
8 Marcos129 9 9 15 24.91
1 of 1