GB RANK

Gono Bishwabidyalay

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
mdrakibulislamgp 276 279 578 957.00
2
mrashid23 140 140 247 615.38
3
Tanvirus 60 81 156 318.83
4
sahmed255 99 99 212 260.32
5
simaakter152 91 91 184 239.48
6
Reju10 83 83 105 223.32
7
amallik 84 84 213 217.08
8 dsaha16 53 57 146 160.01
9
hsarder 46 46 92 135.89
10
shanta0 54 58 133 132.39
11
W.Anjum 45 45 96 129.87
12
fhasan25 44 46 140 122.30
13
ahasan67 31 31 44 98.93
14
mehedibrownfish 26 27 48 86.64
15
sbkamal 29 30 54 83.22
16
ahshawon0 31 31 50 83.10
17
nhasan120 25 25 65 72.75
18
mhasangb 30 31 90 69.47
19
AnkonBanik 25 25 47 68.60
20
ashik27 19 35 39 67.90
21
AbdullahAlMamun0 18 20 71 65.92
22
rhossain94 24 24 42 62.20
23
ngope1 22 23 60 60.15
24
amirhamzabadal2477 23 23 65 59.47
25
mehedi1201_hasan 15 15 44 57.46
26
rishawon0 20 20 62 51.38
27 srasel3 12 12 24 45.16
28
MazedurRahman 14 15 34 42.58
29
mhossain255 12 12 14 39.22
30
shahriar374 5 5 14 38.47
31
mshsourav2 11 11 26 36.58
32 rakash2 13 13 29 35.92
33
rodroshipearl0 12 12 31 35.79
34 NanditaDebnath 13 14 24 34.91
35 TabassumIslam 12 12 21 32.79
36
ahshawon1 10 10 12 32.44
37
Eliminator2.O 8 9 21 30.49
38
Mrinaldebnath 10 14 34 29.54
1 of 2