KLU RANK

K L University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
MANOGNA0 54 55 102 143.05
2
AsadullaHilGalib 29 33 42 78.00
3
ashashank 30 37 84 75.25
4
gsriharsha 20 21 34 54.00
5
likhithakatta 13 14 27 35.32
6
cbkalpana 12 16 49 30.88
7
nm1001 8 12 26 28.71
8 kpindiganti 9 10 16 24.60
9
aashawon 9 14 21 24.10
10
Sudowoodo 4 6 15 19.34
11
soniya 3 3 11 18.12
12
Madhuri 5 5 12 17.44
13
pasree 4 4 13 16.63
14
vgayathri 3 4 13 15.32
15
svarma0 5 8 16 14.13
16
abhijith 3 5 12 10.72
17
rktej0 2 4 20 9.41
18
skiran0 1 2 7 9.20
19
rsah11 1 1 6 8.40
20 tharun 1 2 9 8.20
21
HannahGrace 1 1 1 7.10
22
vprasanth 0 1 2 5.00
23
jchowdary 0 1 3 5.00
24
ynamala 0 1 1 5.00
25
pgollapudi 0 1 3 5.00
26
ram100 0 2 2 5.00
27
bnamratha 0 1 1 4.00
28
S.S.CHARAN 0 3 9 4.00
29
ramya0 0 1 3 4.00
30
mswathi 0 1 1 4.00
31
ptavva 0 1 1 4.00
32
nrajanedi 0 1 1 4.00
33 kachanta 0 1 1 4.00
34
VinayLingam 0 1 4 4.00
1 of 1