LPU RANK

Lovely Professional University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Yogesh Chhetri 378 397 574 1,211.61
2
Tareq Mahmud 49 50 81 138.63
3
Bunny Dumpling 50 51 84 138.29
4
SHRABANI GHOSH 39 39 46 110.43
5
BIJOY KD 38 38 49 106.48
6
S Sharanya Bharghavi 21 21 45 55.39
7
Raghav Asawa 18 21 46 47.50
8
Tinkoo Singh 23 26 37 41.85
9
VIKASH BASANT 13 13 42 35.72
10
Prajwal Singh 6 6 9 28.68
11
Joyoshri Joya 9 11 19 26.81
12 Jhonatan Zhang 10 12 34 26.41
13
Vipul Singh 4 4 6 23.95
14
Akshay Kumar Mishra 7 8 24 23.08
15
Md Tauseef Akhtar 8 10 22 19.06
16
Al Mehedi Hasan 5 5 14 18.04
17
Shivam Chand 3 3 4 16.12
18
Md Mazidul Islan 2 3 23 14.21
19
Hritthik Roy 3 5 13 11.72
20 LEGEND Gaming 2 3 13 9.20
21
Aniruddha Pandey 1 2 11 8.20
22 Devansh Gupta 1 1 2 8.20
23
Harshal Nandigramwar 1 1 1 8.20
24
Chetna Aggarwal 3 6 15 7.91
25
Md Shahadat kabir 0 4 9 5.00
26
Taranjeet singh 0 1 1 5.00
27 harsh srivastava 0 1 1 5.00
28 [email protected] 0 1 1 5.00
29
Dipta Saha (LPU) 0 2 2 4.00
30 Shivpal Yadav 0 1 3 4.00
31
Rohit Raj 1 1 12 3.50
1 of 1