MKC RANK

Mohammadpur Kendriya College

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
mahim007 123 125 423 664.77
2
ATIKUR RTAHMAN 0011 92 92 339 406.58
3
Himel Khondokar 118 118 361 388.81
4
Fazlul Karim Hridoy 107 108 291 323.97
5
Iraj munshy 114 144 477 304.02
6
Hasibul Islam 81 81 223 256.96
7
Mursalin khan(moshu) 53 53 134 222.22
8
Monjurul Islam 81 81 101 205.15
9
Mosharof Hossen 40 41 195 202.45
10
Asadur Rahman 62 62 112 172.30
11
Abdullah al masum 61 63 113 163.27
12
Saim Bin zafor irat 34 42 61 105.77
13
Nayemul Hasan Saheb 22 22 48 71.26
14
Hania Farhana Konica 19 20 41 47.02
15
Monjurul Islam Nobel 1 1 3 9.20
1 of 1