MSU RU RANK

Lomonosov Moscow State University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
feodorv 1,877 1,879 3,521 23,265.68
2
IrinaZotova 178 183 231 561.48
3
iguseva 11 13 17 45.00
4
nikolay0 1 1 1 9.20
5 dbatista16 0 2 4 5.00
1 of 1