PUST RANK

Pabna University of Science and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
I_LOVE_M_T_W 573 601 784 3,499.98
2
MD. Noor Uddin 549 581 1,545 1,944.91
3
NIRLIPTO 257 271 431 881.05
4
MD.Raihanul Haque Shuvo 144 150 476 662.68
5
Monjurul Alam 197 212 480 626.76
6
Al Mahmud sagor 201 204 439 588.38
7
Golam Nabi 153 153 381 488.94
8
MRH 169 169 340 481.62
9
Mahmud Hasan Shuvo 151 158 485 456.25
10
Nayem Ahmed 149 150 235 420.85
11
Sp Rahul 147 161 352 411.14
12
MD HABIBUL ISLAM (RUDDRO) 119 119 253 383.26
13
Sajeeb Kumar Ray 118 119 259 361.99
14
Jahangir Hossain 130 132 192 342.71
15
MH 130 142 378 339.75
16
Masud Rana 107 108 204 330.49
17
Md Imran Hossain 129 132 273 325.16
18
Md Mostak Ahamed Shuvo 124 128 266 315.04
19
Tanjil 116 116 224 306.72
20
Md Shabuj Hossain 113 114 211 303.36
21
Babu 114 114 161 301.17
22
HIMON SHEKH 113 114 263 300.41
23
MD KAWSAR AHMED SAGAR 108 109 178 291.85
24
Rezaul Karim 108 110 198 284.71
25
David Vladilaus 105 106 194 282.64
26
MD.Shahadat Hossain Bhuian 101 105 263 282.24
27
ABDULLAH 110 113 244 279.58
28
Bm Fatiur Rahman 106 106 206 276.58
29
Nafiur Rahman Neon 86 87 212 273.99
30
Upom Roy 102 105 268 263.61
31
Babul_pust 94 97 248 261.61
32
Himel 100 102 180 261.27
33
Nayem 92 99 189 252.40
34
Black_idea 91 97 191 247.18
35
Adnan Turjoy 96 98 160 244.59
36
Naim Hossain icean 61 62 214 243.94
37
Omar Faruk 87 92 199 243.61
38
Hasibur Raman 95 95 142 243.24
1 of 7