SENAI-LF RANK

SENAI - Lauro de Freitas

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Vinicius.Fiuza 111 111 257 361.47
2
alex.adpaixao 59 60 118 186.01
3
Jeferson_Borges 54 54 143 185.40
4
Paulovito 59 59 198 157.04
5
Maxsuell_Oliveira 56 57 151 156.48
6
JoaoPec 57 62 155 151.04
7
KaiqueKevin 53 53 144 147.22
8
kaioo. 49 49 88 139.05
9
ericsan2901293 48 48 97 136.41
10
DalvonDeLaMassa 39 39 47 123.39
11
andreolvr 15 19 51 45.89
12
leonardo.azevedo 7 11 24 27.37
1 of 1