SENAISE RANK

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Sergipe

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1 lalves140 8 11 38 28.01
2
Antonio104 6 13 53 16.65
3 aiglessias 3 3 4 13.42
4
CAUAGARCIA 3 5 18 12.22
5
rrsfreitas 3 3 12 12.02
6
joanafeitoza1809gmail.com 0 1 1 6.00
7
Miiare 0 1 5 6.00
1 of 1