SEU-BD RANK

Southeast University - Bangladesh

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
maraju 218 231 356 713.89
2
Sojal0 226 227 361 701.29
3
ARShahin 218 226 454 618.62
4
Black_Princess 166 167 300 595.78
5
achakrabortty 187 194 332 580.69
6
zshahriar 171 176 240 573.09
7
rhsojib 174 178 244 547.77
8
pshaha0 208 216 246 521.74
9
abdullahrn746 112 114 498 498.76
10
salehibneomar 171 172 213 487.81
11
Jamil1 153 160 297 444.32
12
mrhossain0 148 151 234 418.07
13
nmlight0 138 140 319 399.63
14
redoykumar 143 143 230 395.50
15
abdullah29 147 150 307 388.67
16
Xyco_king 140 140 223 374.86
17
rsheikh0 129 130 218 366.96
18
theSaviours 120 122 169 360.70
19
AnwarBD 117 118 296 359.02
20
mdshohed 118 122 240 351.03
21
ftamanna1 136 136 262 348.81
22
sbhuiyan12 119 121 142 339.34
23
2016000000006 101 103 297 336.30
24
sajoy1 127 152 660 336.20
25
srahman_saifur_ 121 135 290 332.47
26
menur0 130 132 143 329.02
27
ssence 115 118 128 327.03
28
kjaman0 120 120 221 327.03
29
ahfayaz2345 107 107 330 324.64
30
PAVEL0 122 123 156 322.45
31
mshamim4 123 125 183 318.91
32
mrahaman1 119 120 199 316.11
33
shamimshakir 120 121 237 314.16
34
mnovi0 122 126 199 313.79
35
rahim2wd 118 118 254 310.09
36
rrony7 117 117 184 302.64
37
mtashibli 112 113 173 302.13
38
ehossain6 111 113 201 294.88
1 of 15