STAMFORD RANK

Stamford University Bangladesh

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
aislam98 286 299 979 974.37
2
Acid10 192 211 685 620.23
3
Raihan15 150 152 249 438.60
4
SharifulIslamShohag 110 117 245 339.63
5
mrahman312 123 125 360 331.27
6
tmfahim 122 124 229 330.92
7
slowKiller 120 122 217 322.38
8
Marzuk 117 118 169 312.24
9
rakib9 106 112 205 288.97
10
ahbadhon 114 116 163 284.62
11
rhrony 111 116 164 281.50
12
mnahmed2 100 102 189 277.69
13
srana10 92 105 150 269.48
14
Backslash 76 77 166 223.67
15
ndebnath 82 84 116 213.24
16
jtanvir0 81 84 109 212.84
17
pritom_dutta 53 62 136 199.81
18
mhsarkar 77 81 190 196.49
19
ShAIaIIIG 82 93 165 188.69
20
notsadati 33 33 120 188.55
21
tislam60 65 65 111 183.98
22
mohibul323 67 68 182 180.93
23
Shakil 64 66 146 179.87
24 Sairaj1 35 36 121 174.23
25
shasan32 56 56 80 166.59
26
sroy32 41 42 181 157.46
27
lnayem 56 58 129 150.78
28
sanik0 37 44 134 142.16
29
mhshawon0 43 43 83 132.33
30
Novojit 54 56 93 130.34
31
mmalam8 40 40 115 122.27
32
kalom0 45 45 59 117.03
33
ehtomal 52 62 218 117.00
34
lhosen 36 36 78 113.60
35
Suprio0 39 42 98 112.74
36
SazzadurRahman 35 35 78 111.03
37
Arafathossainsayem 42 51 116 108.97
38
ssarker55 42 42 62 106.32
1 of 4