SU RANK

Southeast University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Morshed Alam Raju 218 231 356 713.89
2
Sojal 226 227 361 701.29
3
AR Shahin 216 224 451 603.29
4
Black_Princess 166 167 300 595.78
5
Anik Chakrabortty 187 194 332 580.69
6
Zunayed Shahriar 171 176 240 573.09
7
Rashedul Hasan Sojib 173 176 239 543.31
8
pronay shaha 208 216 246 521.74
9
Khalid Saifullah Fuad 148 148 223 483.64
10
Saleh Ibne Omar 168 169 207 478.12
11
Jamil 153 160 297 444.32
12
Md Rana Hossain 148 151 234 418.07
13
Noor Muhammad Light 138 140 319 399.63
14
redoykumar 143 143 230 395.50
15
Syed Riadh Hossen 126 126 194 376.96
16
Xyco_king 140 140 223 372.80
17
abdullah 140 143 296 370.64
18
Rashid Sheikh 129 130 218 366.96
19
Farhana Tamanna 136 136 262 343.72
20
Shafayet Bhuiyan 119 121 142 339.87
21
2016000000006 101 103 297 336.30
22
Shad Alam Joy 126 152 650 333.58
23
Saifur Rahman_Saifur_ 121 135 290 332.47
24
Mohsin E Nur 130 132 143 329.02
25
Sleeping Sence 115 118 128 327.03
26
Kamrul Jaman 120 120 221 327.03
27
PAVEL 122 123 156 322.45
28
Md Shamim 123 125 183 318.91
29
Mijanur Rahaman 119 120 199 316.11
30
mdshohed 110 116 219 315.94
31
Md Najmul Ovi 122 126 199 313.79
32
Rafiul Rony 117 117 184 302.64
33
Emon Hossain 111 113 201 294.88
34
Ebrahim Rian 109 111 123 292.72
35
MD T A Shibli 106 107 151 276.24
36
Md. Anower Perves 108 110 152 272.71
37
Shariar Najim Badhon(43) 104 105 231 271.43
38
Blackhulk8 105 112 196 267.99
1 of 14