UFC-QUIXADA RANK

UFC Campus Quixada

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
kakaalves2 40 42 106 94.10
2
sammyfe2021 24 27 69 62.59
3
kelvyhallyson4 11 12 30 45.61
4
jefo_gonc 10 11 52 43.58
5
k02480 4 6 43 26.34
6
elias_dias 4 8 27 24.83
7
f03378 9 9 48 23.88
8
juaun1981 5 5 15 21.65
9
kixadaense 5 6 20 12.92
10
bmartins20 0 1 13 8.00
11
MAICON23 0 1 4 6.00
1 of 1