UNICESUMAR RANK

Centro Universitário Cesumar

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
sTaissa 65 65 133 158.92
2
DioclecioSouza 18 19 111 70.55
3
emattar 25 34 92 69.93
4
acsinigaglia 9 9 102 68.49
5
MateusGerigk 22 22 70 57.70
6
LucianTavares 2 2 23 25.22
7
flemos 5 6 21 24.26
8
rafael.reno 10 10 36 23.88
9
KWindryksson0 8 10 34 22.67
10
psousa13 7 7 24 21.87
11
iameddysouza 7 8 21 19.75
12
rodrigoss271 8 9 23 19.36
13
DivideByZero 6 6 8 19.14
14
lbakami 1 1 3 15.41
15
aziz12 3 5 21 12.72
16 Filipe14 1 1 4 10.20
17
miopia 0 1 4 5.00
1 of 1