UNILASALLE-RJ RANK

Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
newtin 109 109 258 288.22
2
doliveira104 48 48 96 137.77
3
falbuquerque9 40 42 93 116.36
4
WillianPD 24 25 87 87.58
5
jflores1 16 16 27 42.82
6
pcmatos 6 9 18 34.80
7
mjjr.0 5 6 10 28.77
8
LuanPatrick 8 9 26 27.88
9
dalves125 5 5 30 26.65
10
PedroHenrique22 8 10 29 23.98
11
hiagoh.faustino 9 9 41 23.88
12
AnaLuizaFavacho 4 6 23 18.13
13 vsfontolan 2 3 17 14.21
14
mgiron 4 5 17 13.33
15
bsilveira8 1 1 1 10.20
16
nsbarbosa0 1 3 16 10.10
17
plapinto0 1 2 11 9.20
18
tmsaraiva 1 2 17 8.20
19 gvaz12 1 2 7 8.10
20
nlrodrigues 0 1 2 7.00
21
rmferes 0 1 6 7.00
22
ygvleite 0 2 10 7.00
23
Paulou 0 3 23 6.00
24
isouza22 0 1 1 5.00
25 Joe105 0 1 5 5.00
26
wldslima0 0 1 1 5.00
27
lcamacho 0 2 4 4.00
1 of 1