UTEXAS RANK

University of Texas

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Houcine Mekhaba 19 21 215 43.95
2
Shreyansh V 1 1 1 9.00
3
jaustin 0 2 9 5.00
4
dsoajdia 0 1 2 5.00
5
Yannick Tshibangu 0 1 5 5.00
1 of 1