PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1157 Divisors I 00032º 8769953 Ruby 0.072 22/11/17 3:15:41
1173 Array fill I 00031º 8769941 Ruby 0.068 22/11/17 3:11:58
1050 DDD 00077º 8769875 Ruby 0.080 22/11/17 2:46:10
1029 Fibonacci, ¿Cuántas Llamadas? 00015º 8660203 Ruby 5.268 7/11/17 18:40:17
2602 Basic Select 14521º 8557238 PostgreSQL 0.003 27/10/17 12:43:48
1176 Arreglo de Fibonacci 00031º 8557180 Ruby 0.072 27/10/17 12:40:06
1059 Números Pares 00113º 8557068 Ruby 0.072 27/10/17 12:33:22
1001 Extremadamente Básico 00743º 8556984 Ruby 0.068 27/10/17 12:27:42
1001 Extremadamente Básico 09016º 8410150 Java 8 0.052 12/10/17 4:28:50
2159 Approximate Number of Primes 00444º 7714624 C++ 0.000 8/8/17 4:54:22
2164 Fast Fibonacci 00636º 7714605 C++ 0.000 8/8/17 4:43:47
1960 Roman Numerals for Page... 00615º 7714593 C++ 0.000 8/8/17 4:38:42
2146 Password 01897º 7714510 C++ 0.020 8/8/17 4:07:02
2147 Galopeira 00679º 7714506 C++ 0.000 8/8/17 4:05:46
2160 Name at Form 00629º 7714487 C++ 0.000 8/8/17 3:55:51
1924 Vitória and Her Indecision 01318º 7714387 C++ 0.000 8/8/17 3:30:59
2084 Boca de Urna 00112º 7538924 C++ 0.000 15/7/17 6:30:15
2489 Flecha no Coelho 00037º 7538809 C++ 0.000 15/7/17 6:05:47
2371 Naval Battle 00094º 7538718 C++ 0.008 15/7/17 5:28:53
2485 Bicho da Goiaba 00180º 7535775 C++ 0.016 14/7/17 19:00:36
2400 Balé 00172º 7538379 C++ 0.128 14/7/17 18:19:17
2232 Pascal's Triangle 00379º 7534999 C++ 0.000 14/7/17 17:24:15
2163 The Force Awakens 01294º 7534717 C++ 0.360 14/7/17 16:48:59
2060 El desafío de Bino 01274º 7534592 C++ 0.000 14/7/17 16:35:21
2295 Frota de Táxi 00068º 7522060 C++ 0.000 12/7/17 22:22:29
2286 Par ou Ímpar 00092º 7522009 C++ 0.000 12/7/17 22:14:00
2297 Bafo 00111º 7521968 C++ 0.016 12/7/17 22:05:42
2312 Medal Table 00194º 7521855 C++ 0.000 12/7/17 21:50:21
2435 Corrida 00235º 7521797 C++ 0.000 12/7/17 21:41:51
2579 Nagol 00060º 7521686 C++ 0.000 12/7/17 21:27:12
1 of 22