PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
2381 Lista de Chamada 00651º 20806493 C++ 0.000 9/12/20 17:53:17
1803 Matring 00550º 20806562 C++ 0.000 9/12/20 17:46:32
2633 Barbecue at Yuri’s 00665º 20806248 C++ 0.000 9/12/20 17:39:24
2591 HameKameKa 00065º 20805825 C++ 0.000 9/12/20 17:16:59
2557 R+L=J 00235º 20805372 C++ 0.000 9/12/20 16:50:44
3093 Guys' Truco 1.0 00059º 20805345 C++ 0.000 9/12/20 16:48:49
2479 Ordenando la Lista de Niños... 00793º 20805406 C++ 0.000 9/12/20 16:46:26
2376 Copa do Mundo 00279º 20805433 C++ 0.000 9/12/20 16:42:03
2413 Busca na Internet 01701º 20723187 C++ 0.000 2/12/20 23:30:52
2693 Van 00660º 20723100 C++ 0.000 2/12/20 23:24:12
1795 Triángulo Trinomial 01317º 20723068 C++ 0.000 2/12/20 23:21:42
2388 Tacógrafo 00509º 20723051 C++ 0.000 2/12/20 23:20:10
1429 Factorial Again! 00539º 20723033 C++ 0.154 2/12/20 23:18:55
1870 Fans and Balloons 00199º 20721884 C++ 0.000 2/12/20 21:47:12
2399 Campo Minado 00576º 20721844 C++ 0.000 2/12/20 21:44:41
1457 Oracle of Alexandria 00297º 20721814 C++ 0.000 2/12/20 21:42:51
2395 Transporte de Contêineres 00268º 20721796 C++ 0.000 2/12/20 21:40:23
1357 In Braille 00042º 20721756 C++ 0.000 2/12/20 21:35:09
1189 Área Izquierda 06676º 20556080 C++ 0.000 18/11/20 18:22:59
2242 Huaauhahhuahau 01460º 20556023 C++ 0.000 18/11/20 18:18:39
1183 Sobre la Diagonal Principal 09666º 20552067 C++ 0.000 18/11/20 12:54:37
1186 Below the Secundary Diagonal 07203º 20552057 C++ 0.000 18/11/20 12:53:34
1534 Array 123 00191º 20552044 C++ 0.000 18/11/20 12:52:30
1607 Advancing Letters 00646º 20552028 C++ 0.000 18/11/20 12:51:08
1827 Arreglo Cuadrado IV 00188º 20552015 C++ 0.051 18/11/20 12:49:47
2552 CheeseBreadSweeper 00038º 20551986 C++ 0.000 18/11/20 12:47:18
2587 Jetiqui 00524º 20551960 C++ 0.000 18/11/20 12:44:46
1178 Array Fill III 09761º 20400901 C++ 0.000 4/11/20 20:35:22
1238 Combiner 00022º 20400885 C++ 0.000 4/11/20 20:34:03
2167 Fallo de Motor 02173º 20400870 C++ 0.000 4/11/20 20:32:24
1 of 3