PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
2381 Lista de Chamada 00674º 20811240 C++ 0.000 10/12/20 0:10:28
2557 R+L=J 00263º 20809821 C++ 0.000 9/12/20 21:47:16
3093 Guys' Truco 1.0 00083º 20809748 C++ 0.000 9/12/20 21:41:46
2633 Barbecue at Yuri’s 00688º 20809693 C++ 0.000 9/12/20 21:36:39
2591 HameKameKa 00088º 20809653 C++ 0.000 9/12/20 21:31:21
2479 Ordenando la Lista de Niños... 00818º 20809590 C++ 0.000 9/12/20 21:23:42
2376 Copa do Mundo 00301º 20809516 C++ 0.000 9/12/20 21:15:44
1803 Matring 00567º 20809446 C++ 0.000 9/12/20 21:08:47
2388 Tacógrafo 00516º 20723661 C++ 0.000 3/12/20 0:06:18
1795 Triángulo Trinomial 00991º 20723629 C 0.000 3/12/20 0:04:11
1429 Factorial Again! 00091º 20723456 Python 3.8 0.652 2/12/20 23:50:38
2413 Busca na Internet 01706º 20723350 C++ 0.000 2/12/20 23:41:45
2693 Van 00664º 20723322 C++ 0.000 2/12/20 23:39:47
1870 Fans and Balloons 00205º 20722588 C++ 0.000 2/12/20 22:41:51
2399 Campo Minado 00581º 20722539 C++ 0.000 2/12/20 22:38:23
1457 Oracle of Alexandria 00302º 20722434 C++ 0.000 2/12/20 22:25:18
2395 Transporte de Contêineres 00273º 20722459 C++ 0.000 2/12/20 22:22:16
1357 In Braille 00048º 20722493 C++ 0.000 2/12/20 22:19:30
1827 Arreglo Cuadrado IV 00373º 20557220 C++ 0.061 18/11/20 19:32:51
1534 Array 123 00202º 20556965 C++ 0.000 18/11/20 19:14:36
1186 Below the Secundary Diagonal 07217º 20556936 C++ 0.000 18/11/20 19:12:39
1607 Advancing Letters 00661º 20556896 C++ 0.000 18/11/20 19:10:36
1183 Sobre la Diagonal Principal 09677º 20556851 C++ 0.000 18/11/20 19:08:05
2242 Huaauhahhuahau 01462º 20556785 C++ 0.000 18/11/20 19:04:08
1189 Área Izquierda 06659º 20547157 C++17 0.000 17/11/20 22:59:28
2587 Jetiqui 00515º 20547004 C++17 0.000 17/11/20 22:43:24
2552 CheeseBreadSweeper 00028º 20546981 C++17 0.000 17/11/20 22:40:41
2311 Diving 01439º 20401353 C++ 0.000 4/11/20 21:10:02
1178 Array Fill III 09767º 20401239 C++ 0.000 4/11/20 21:00:51
1332 One-Two-Three 02935º 20401049 C++ 0.000 4/11/20 20:46:16
1 of 2